Brønderslev Rideklub
Generalforsamling 2022
Indkaldelse til Generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Formand (nuværende ønsker ikke genvalg)
7. Valg af Bestyrelse (min. 2 nye medlemmer)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af Juniorrepræsentant og suppleant
10. Valg af 2 revisorer og suppleant
11. Eventuelt
Vi mangler nye medlemmer til bestyrelsen så mød op og giv et nap med så vi fortsat kan være en klub i udvikling.

Bestyrelsen består i dag af følgende:

Formand Søren Steen (ønsker ikke genvalg)
Næstformand Anne Krogsgaard (ønsker ikke genvalg)
Henrik Jensen
Morten Thomsen
Pernille Sigsgaard
Vi ses til generalforsamlingen!

RECENT POSTS

  • Generalforsamling 2022
  • CATEGORIES

    ARCHIVE

  • februar 2022