Brønderslev Rideklub
Generalforsamling 2021
Alle medlemmer inviteres til generalforsamling mandag d. 21 juni 2021 kl. 19.00 Generalforsamlinger for henholdsvis Brønderslev Rideklub og Brønderslev Ny Ridehal afholdes i forlængelse af hinanden i Rideklubben
Dagsorden i henhold til vedtægter.
Brønderslev Rideklub
BRRK
Golfvejen 63 – 9700 Brønderslev
Indkaldelse til
Generalforsamling
Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Formand
7. Valg af Bestyrelse
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af Juniorrepræsentant og suppleant
10. Valg af 2 revisorer og suppleant
11. Eventuelt
Vi mangler nye medlemmer til bestyrelsen så mød op og giv et nap med så vi fortsat kan være en klub i udvikling.
Vi ses til generalforsamlingen!